อัลบั้มภาพ งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
* อัลบั้ม *
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน " ประจำปี ๒๕๖๐
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560

เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.ชากพง
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.ชากพง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.กร่ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
การทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และขี้ผึ้งสมุนไพร
การทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และขี้ผึ้งสมุนไพร
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2560
ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2560
การกำจัดผักตบชวา ณ บึงสำนักใหญ่
การกำจัดผักตบชวา ณ บึงสำนักใหญ่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2560
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>