อัลบั้มภาพ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 6 ตำบลชากพง
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 6 ตำบลชากพง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชากพง
การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลชากพง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2561
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561

โครงการ Cleanup On The Beach  ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชาวต่าง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561
โครงการ
โครงการ "Cleanup On The Beach"
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอ
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2561