อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ของหมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ