อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 - 20.30 น. ของหมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ ณ. อาคารเอนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 1