อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ของหมู่ที่ 4 ตำบลกร่ำ ณ. ศาลาน้ำไหลตาตุ้ม