อัลบั้มภาพ "เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ) 
/ ช่วยกันชำระภาษี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเรา // วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.กร่ำ (หลังวัดป่ากร่ำ)