อัลบั้มภาพ "โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ) 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการ "ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560" เนื่องจากโรคฟันผุเป็นโรคที่พบได้ในเด็กเกือบทุกคน แต่มักเป็นปัญหาที่ถูกมองข้าม ส่งผลให้ผู้ปกครองขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญ ...กองการศึกษาจึงได้จัดโครงการฟัน สวยด้วยมือหนูขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และกิจกรรมด้านการดูแลทันตสุขภาพให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างเจตคติและสุขนิสัยในการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียน และเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และนักเรียนในการดูแลทันตสุขภาพ ...โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล แจ่มใส รองนายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ เป็นประธาน นายบุญคุ้ม ไสโยธา รองปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่