อัลบั้มภาพ "เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560 )

 
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกิจกรรมรณงค์เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ ขึ้น ดังนี้ วันที่ 7 กันยายน 2560 ชุดที่ 1 ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ถึง โรงแรมหินสวยน้ำใส ชุดที่ 2 ตั้งแต่ สี่แยกท่าเรือแกลง ถึง โรงแรมหินสวยน้ำใส วันที่ 8 กันยายน 2560 ชุดที่ 1 ตั้งแต่ ต้นเลียบ (บ้านไร่) ถึง โรงเรียนวัดชากมะกรูด ชุดที่ 2 ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ถึง โรงเรียนวัดชากมะกรูด หมายเหตุ ชุดที่ 1 ได้แก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา,กองวิชาการและแผนงาน,กองสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2 ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองช่าง