อัลบั้มภาพ "ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 )
 
การประชุม เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่