อัลบั้มภาพ "การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุนทรภู่ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 )


 
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดย กองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุนทรภู่ขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนได้หันมาเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยนายทศพล แจ่มใส รองนายกเทสมนตรีตำบลสุนทรภู่ เป็นประธานในการเปิดงาน และจ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย