อัลบั้มภาพ "โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 )
 
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดย งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ จนถึงโค้งบ้านไมตรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป **ใส่ชุดจิตอาสา (ถ้ามี)