อัลบั้มภาพ "โครงการ เทศบาลฯใจดี รับภาษีวัันอาทิตย์"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ เทศบาลฯใจดี รับภาษีวัันอาทิตย์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2561 )

 
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้จัดทำโครงการ " เทศบาลฯใจดี รับภาษีวันอาทิตย์ " เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่. พร้อมทั้งรับยื่นแบบแสดงรายได้ที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ด้วย // สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-638789 กองคลัง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ //