อัลบั้มภาพ "กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ทั้งกลางวันและกลางคืน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดพลงไสว 2. โรงเรียนวัดสมอโพรง 3. โรงเรียนวัดสันติวัน 4. โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 5. โรงเรียนวัดคลองชากพง และ 6. โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ