อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 )


 
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ (กิจกรรมวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ (OTOP) โดยจะไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ซึ่งมี นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย