อัลบั้มภาพ "ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 )

 
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก