อัลบั้มภาพ "โครงการ "Cleanup On The Beach" "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ "Cleanup On The Beach" ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ) 
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ "Cleanup On The Beach" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ชมรม ร้านอาหารดอกเห็ด ชมรมเปลผ้าใบ ชมรมสามล้อเลื่อน และผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ และชายหาดริมเพ ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว