อัลบั้มภาพ "ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชาวต่างชาติฯ""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชาวต่างชาติฯ" ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 )


 
วันนี้ เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ นำโดย นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ร่วมประชุม"โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชาวต่างชาติ สู่ชุมชนต้นแบบในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่" (แหลมแม่พิมพ์โมเดล) ร่วมกับมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาคและอำเภอแกลง ร่วมกันปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนของคนไทยกับชาวต่างชาติที่พำนัก ในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ และพื้นที่ใกล้เคียง และเกิดการบรูณาการ ประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมปริ้นเซส แหลมแม่พิมพ์