อัลบั้มภาพ "โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ) 
ด้วยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในเดือนมกราคม 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มตั้งแต่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ จนถึงโค้งบ้านไมตรี และชายหาดริมเพ