อัลบั้มภาพ "การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 )

 
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 และเรื่องกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่