อัลบั้มภาพ "การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 )

 
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 - กำหนดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. (2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่