อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 - 19.30 น. ของหมู่ที่ 2 ตำบลชากพง ณ. ศาลาการเปรียญวัดพลงไสว