อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชากพง ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 ) 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ของหมู่ที่ 4 ตำบลชากพง ณ. ศาลาประชาคม หมู่ 4