อัลบั้มภาพ "การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 )











 
บรรยากาศการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ของหมู่ที่ 5 ตำบลชากพง ณ. ศาลาช้างข้าม