อัลบั้มภาพ การฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
* อัลบั้ม *
การฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
การฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ประชุมโครงการ Cleanup On The Beach ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมโครงการ Cleanup On The Beach ประจำปี ๒๕๖๑
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดสุวรรณบรร
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดป่าเทพรั
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดคลองตากว
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 7 กันยายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 7 กันยายน 2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดสมอโพรง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดในชาก ม.6
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2561

โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดสันติวัน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กันยายน 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดพลงไสว ม.
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2561
อบรมให้ความรู้
อบรมให้ความรู้ "การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่
ออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561

โครงการ
โครงการ "Cleanup On The Beach" ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในศูนย์ 3 วัย
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในศูนย์ 3 วัย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.ช
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.ช
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดชากพง ม.4
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดคลองทุเรี
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561