อัลบั้มภาพ ขอเชิญเที่ยวงานวันสุนทรภู่กวีโลก ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อผู้สูงอายุ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2561
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2561
โครงการ เทศบาลฯใจดี รับภาษีวัันอาทิตย์
โครงการ เทศบาลฯใจดี รับภาษีวัันอาทิตย์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2561
โครงการ Cleanup On The Beach  ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอ
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 202 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประ
รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2560
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560

ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน " ประจำปี ๒๕๖๐
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560

โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>