อัลบั้มภาพ เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ โครงการ "Cleanup On The Beach" ประจำปีงบประมาณ 2562
* อัลบั้ม *
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในศูนย์ 3 วัย
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในศูนย์ 3 วัย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.ช
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.ช
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดชากพง ม.4
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดคลองทุเรี
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 สิงหาคม 2561
โครงการรณรงค์ ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการรณรงค์ ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2561

โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดชากมะกรูด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดป่ากร่ำ ม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ วันที 15 สิงหาคม พ.ศ.2561
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2561
โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2561 ณ วัดใหม่ธรรมา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2561
โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปี 2561
โครงการ Cleanup On The Beach ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561

โครงการ
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2561
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2561
ประชุมประชาคมแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประชุมประชาคมแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2561
กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์
กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวา
กิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561

เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์
เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
ขอเชิญเที่ยวงานวันสุนทรภู่กวีโลก ประจำปี 2561
ขอเชิญเที่ยวงานวันสุนทรภู่กวีโลก ประจำปี 2561
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 871 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 619 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
นิทรรศการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>