อัลบั้มภาพ เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ โครงการ "Cleanup On The Beach" ประจำปีงบประมาณ 2562
* อัลบั้ม *
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอ
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฏกระทรวง กำหนดลักษณะอ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประ
รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ประ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2560
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 179 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชาคมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
เก็บขยะริมถนนสายเพ-แกลง-กร่ำ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 200 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เพื่อจัดทำร่างพัฒนา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน " ประจำปี ๒๕๖๐
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
โครงการ ฟันสวยด้วยมือหนู ประจำปี 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.ชากพง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.3 ต.กร่ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
เทศบาลออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ และค่าขยะมูลฝอยนอก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560

การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.2 ต.กร่ำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.ชากพง
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.ชากพง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.กร่ำ
การแสดงตัวตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ม.1 ต.กร่ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>