อัลบั้มภาพ ขอเชิญเที่ยวงานวันสุนทรภู่กวีโลก ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ งานวันกตัญญู 13 เมษายน 2560
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ งานวันกตัญญู 13 เมษายน 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2560
การรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด
การรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 326 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
งานประติมากรรมทราย@แหลมแม่พิมพ์ ประจำปี 2560
งานประติมากรรมทราย@แหลมแม่พิมพ์ ประจำปี 2560
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ แ
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ แ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 248 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2559
ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 251 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 418 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
โครงการ Cleanup On The Beach
โครงการ Cleanup On The Beach
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 207 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>