อัลบั้มภาพ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
* อัลบั้ม *
การรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด
การรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2560
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 312 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
งานประติมากรรมทราย@แหลมแม่พิมพ์ ประจำปี 2560
งานประติมากรรมทราย@แหลมแม่พิมพ์ ประจำปี 2560
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ แ
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ แ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2560
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560

โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 239 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2559

ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 238 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 398 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
โครงการ Cleanup On The Beach
โครงการ Cleanup On The Beach
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 280 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>