อัลบั้มภาพ การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลสุนทรภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ
* อัลบั้ม *
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ และศูนย์พัฒ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
โครงการสานฝันทันโลก (กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 220 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
รวมพลังแห่งความภักดี
รวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2559
ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
ประมวลภาพ งานวันสุนทรภู่กวีโลก สืบสานตำนานไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมปลูกต้นโกงกาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 213 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
ประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภั
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 153 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน (การทำผ้าบาติค) ประจำป
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 366 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
งานวันเด็กประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
โครงการ Cleanup On The Beach
โครงการ Cleanup On The Beach
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 256 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
งานวันสุนทรภู่ สืบสานตำนานไทย ประจำปี ๒๕๕๘
งานวันสุนทรภู่ สืบสานตำนานไทย ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 257 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]