อัลบั้มภาพ งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560