จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงเทศบาล
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
37 คน
เมื่อวาน :
31 คน
เดือนนี้ :
754 คน
เดือนที่แล้ว :
1,857 คน
ปีนี้ :
14,716 คน
ปีที่แล้ว :
11,156 คน
ทั้งหมด :
48,178 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.175.190.77
1 พฤศจิกายน 2557
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
 
        อำเภอแกลงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนบ้านกร่ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ตำบลกร่ำ และบ้านพลงไสว หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖ ตำบลชากพง เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และประกอบธุรกิจการค้า ในบริเวณแหลมแม่พิมพ์ ถึงสวนวังแก้ว จนสุดเขตอำเภอแกลงเป็นบริเวณที่ติดชายทะเล ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทัศนาจรเป็นจำนวนมาก จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงจำเป็นต้องยกฐานะชุมชนท้องที่ตำบลกร่ำ และตำบลชากพง ขึ้นเป็นสุขาภิบาล โดยขอใช้ชื่อว่า “สุขาภิบาลสุนทรภู่” อันเนื่องมาจากพื้นที่การปกครองตำบลกร่ำเป็นบ้านเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม
 

        กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 โดย พลเอกสิทธิ  จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยได้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกร่ำ และ องค์การบริหารส่วนตำบลชากพง เข้าเป็นเทศบาลตำบล สุนทรภู่จนถึงปัจจุบัน