ประกาศใช้เทศบัญญัติ ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2558