ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จำนวน 2 จุด จำนวนกล้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว (ตำบลกร่ำฯ)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2561