ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ไปรับแบบพิมพ์ เพื่อกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2561