เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2557