ข่าวประชาสัมพันธ์ ชุมชนจะสะอาด ปราศจากขยะ ถ้าเราทุกคน ช่วยลดปริมาณขยะ โดยการ "คัดแยกขยะก่อนทิ้ง"
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ม.ค. 2559