ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ก.พ. 2559