ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝากข่าว...จากกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 3.ภาษีป้าย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มี.ค. 2559