ประกาศเรียกประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เม.ย. 2559