ประกาศนัดประชุมสภา ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พ.ค. 2559