ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระค่ากำจัดขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุนทรภู่
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิ.ย. 2559