การลดขั้นตอนกระบวนงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดระยะเวลาให้บริการ งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 2558