ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ก.พ. 2560