ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มี.ค. 2560