ประกาศเรียกประชุมสภา ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มี.ค. 2560