ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ผลการดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2560