ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุนทรภู่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2560