การลดขั้นตอนกระบวนงาน โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดระยะเวลาให้บริการประชาชน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ต.ค. 2559