ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาดแหลมแม่พิมพ์ (เก็บขยะ) ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ จนถึงโค้งไมตรี และขายหาดริมเพ ในวันที่ 28 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   
 
   

 ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาดแหลมแม่พิมพ์ โดยการเก็บขยะตั้งแต่ศาลเจ้าแม่พิมพ์ จนถึงโค้งบ้านไมตรี และชายหาด  ริมเพ ในวันที่ 28 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ธ.ค. 2560