จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงเทศบาล
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
37 คน
เมื่อวาน :
31 คน
เดือนนี้ :
754 คน
เดือนที่แล้ว :
1,857 คน
ปีนี้ :
14,716 คน
ปีที่แล้ว :
11,156 คน
ทั้งหมด :
48,178 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.175.190.77
1 พฤศจิกายน 2557
 
 
สำนักงานปลัด
 
จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ
ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่
นายบุญคุ้ม ไสโยธา
รองปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่
นายอิศรินทร์ สุขสำราญ
รองปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่
นายธวัชชัย ธรรมแสงโชติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางลักขณา ปฏิบัติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุนทร สมคะเน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวชุลีรัตน์ จงจิตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสุภาพร ดาบประดิษฐ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเริงชัย แจ่มใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางพรรณทิภา ปรวัชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอุเทน มีบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต.ทฤษฎี อรัญวงศ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพหลโยธิน งามเสงี่ยม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายดุสิต สุวรรณโชติ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกนพดล รัตนรังษี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวจินตนา โรจนะแสงสว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน