อัลบั้มภาพ "สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ) 
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง หมู่2 ตำบลชากพง...อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรักต้นไม้ และชอบศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ ของท้องถิ่น สามารถมาชมได้ที่ “สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง” ใน อ.แกลง จ.ระยอง เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย และเป็นสาขาของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่...โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เข้าสำรวจและพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงสำนักใหญ่ หรือหนองจำรุง จำนวน 830 ไร่ ม. 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง ภายในสวนเป็นทั้งศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ประจำภูมิภาคตะวันออกของประเทศ ที่มีความโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ป่าเสม็ดหาดทรายแก้ว ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่นเดิมและเป็นศูนย์รวมพรรณไม้น้ำของประเทศ... ที่นี่โดดเด่นไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเกาะกลางบึง การเข้าชมจะต้องนั่งเรือท้องแบนจากสำนักงานเพื่อไปยังเกาะประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจะมีเส้นทางเป็นสะพานทอดยาวเดินนำชม พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยในท้องน้ำจะมีพันธุ์ไม้น้ำนานาชนิด อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน สาหร่ายข้าวเหนียว... นอกจากนี้ยังมีผืนหน้าขนาดใหญ่ลอยตัวอยู่ในน้ำดูคล้ายเป็นเกาะหรือพื้นดิน ซึ่งชาวบ้านแถวนี้เรียกว่า “หญ้าหนังหมา” มีลักษณะเป็นหญ้าที่ทับถมกันจนสูงขึ้นเรื่อยๆ สูงประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร ขณะที่บนบกก็จะพบกับพืชพรรณประจำถิ่นเด่นๆ เช่น เฟิน เสม็ด และกระจูดที่เป็นพืชน้ำสำคัญของที่นี... ...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร.038-638-880-1 และ 038-638981-3