อัลบั้มภาพ "บึงสำนักใหญ่ (บึงจำรุง) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > บึงสำนักใหญ่ (บึงจำรุง) ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ) 
บึงสำนักใหญ่ (บึงจำรุง) ตำบลชากพง...พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่โดยรวม 3,870 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ พันธุ์ปลาน้ำจืด และนกชนิดต่างๆ มีบัวสวยงาม...มีต้นกระจูดที่ชาวบ้านนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์จักสานเป็นเครื่องใช้สอย เช่น ตะกร้า กระเป๋า เสื่อ รองเท้า หมวก ฯลฯ...และยังเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในตำบลชากพงและใกล้เคียงมาช้านาน..